یدک کش برقی7 الی 10 تن - شرکت یونگ هاینریش آلمان

یدک کش برقی EZS 570/ 580/ 590/ 5100

  • کار کردن با دستگاه  به مدت زمان 2 شیفت کاری (16 ساعت) تنها با یکبار شارژ باطری

گالری تصاویر

Model Overview

ezs-570-580-590-5100.png

محصولات مشابه

stage-ezs-350.jpg

یدک کش برقی 5 تن

5000 - 5000 کیلوگرم
5000 - 5000 کیلوگرم
stage-ezs-c40.jpg

یدک کش برقی 4 تن

4000 - 4000 کیلوگرم
4000 - 4000 کیلوگرم
stage-ezw-515.jpg

یدک کش برقی
1.5 تن

1500 - 1500 کیلوگرم
1500 - 1500 کیلوگرم
stage-ezs-130.jpg

یدک کش برقی 3 تن

3000 - 3000 کیلوگرم
3000 - 3000 کیلوگرم
stage-ezs-7280.jpg

یدک کش برقی
28 تن

28000 - 28000 کیلوگرم
28000 - 28000 کیلوگرم
stage-ezs-010.jpg

یدک کش برقی 1 تن

1000 - 1000 کیلوگرم
1000 - 1000 کیلوگرم
stage-ezs-570-580-590-5100.jpg

یدک کش برقی
7الی 10 تن

7000 - 10000 کیلوگرم
7000 - 10000 کیلوگرم