لیفتراک گازی و دیزلی 1/6 الی 2 تن یونگ هاینریش
2900 - 7500 میلیمتر
2900 - 7500 میلیمتر
1600 - 2000 کیلوگرم
1600 - 2000 کیلوگرم

لیفتراک هیدرواستاتیک دیزل و گاز DFG/TFG 316s/ 320s

  • قابلیت جابجائی پالت ها به وزن 1600/2000 کیلوگرم تا حداکثر ارتفاع 7500 میلی متر.
  • بیشترین و بهترین بهره وری انرژی همراه با حداکثر توان به لطف وجود حرکت دستگاه با سیستم هیدرو استاتیک
  • افزایش اتوماتیک دور موتور هنگام بالا و پایین آمدن دکل
  • عدم به کارگیری لوازم مصرفی اعم از (صفحه گرافیت ، صفحه آهنی و ....)
  • تنها سیستمی است که کنترل دور موتور نسبت به نیاز هیدرولیک را از همان سیستم تنظیم می کند.
  • دارای سیستم کاهش سرعت سر پیچ ها به صورت اتوماتیک.
  • سیستم ترمز دستگاه به صورت هیدرولیکی بوده و سیستم حرکت ایستادن دستگاه را کنترل می کند
  • در سیستم ترمز ، کاسه ترمز ، لنت ترمز و پمپ ترمز وجود ندارد.

گالری تصاویر

Model Overview

dfg-tfg-316s-320s.png

محصولات مشابه

stage-dfg-tfg-425-430-435.jpg

لیفتراک هیدرودینامیک
2.5 الی 3.5 تن

2900 - 7500 میلیمتر
2900 - 7500 میلیمتر
2500 - 3500 کیلوگرم
2500 - 3500 کیلوگرم
stage-dfg-tfg-316-320.jpg

لیفتراک هیدرودینامیک
1.6 الی 2 تن

2900 - 7500 میلیمتر
2900 - 7500 میلیمتر
1600 - 2000 کیلوگرم
1600 - 2000 کیلوگرم
stage-dfg-tfg-540s-545s-550s-s50s.jpg

لیفتراک هیدرواستاتیک
4 الی 5 تن

2480 - 7500 میلیمتر
2480 - 7500 میلیمتر
4000 - 5000 کیلوگرم
4000 - 5000 کیلوگرم
stage-dfg-tfg-425s-430s-435s.jpg

لیفتراک هیدرواستاتیک
2.5 الی 3.5 تن

2900 - 7500 میلیمتر
2900 - 7500 میلیمتر
2500 - 3500 کیلوگرم
2500 - 3500 کیلوگرم
stage-tfg-540-545-s50-.jpg

لیفتراک هیدرودینامیک
5 الی 4 تن

2480 - 7500 میلیمتر
2480 - 7500 میلیمتر
4000 - 5000 کیلوگرم
4000 - 5000 کیلوگرم